Generell info


Larvik kommune søkte Miljødirektoratet om midler til nytt slikkopptak i 2024, søknad igjen avslått


Les mer


Larvik kommune vedtok oppstartssak som kan få betydning for indre Viksfjord


Les mer


NIVA – nytt notat om ålegrasenger


Les mer


Prosjekt indre Viksfjord stilles i bero


Les mer


Svar på høringsinnspill om marin undervannseng i forbindelse med Rødlista 2018


Les mer


Høringsinnspill ny rødliste naturtyper 2018


Les mer


Årsrapport for 2018


Les mer


Månedsrapporter 2018


Les mer


Nytt om prosjekt tidevannsport


Les mer


Medlemskontingent


Les mer

Samarbeidspartnere