Innlegg og dokumentasjon fra avholdte fagseminar om Prosjekt indre Viksfjord hos Fylkesmannen i Vestfold.