Analyseresultater fra prøvetaking av sedimenter og biomasse.