Prosjekt indre Viksfjord stoppes

Nedslående nyheter på tampen av året. Les informasjonsskriv fra styreleder her.

Støtte fra Oslofjord-fondet innvilget

Vår mangeårige samarbeidspartner Bjørn og Øyvind Tveter AS er innvilget støtte fra Oslofjordfondet. Støtten på kr.250.000 skal gå til et forprosjekt med sikte på installering av en tidevannsport i Vikerøysundet. Omfattende numeriske analyser har vist at størsteparten av vannmassene i Varildfjorden vil bli skiftet ut ved gjentatte operasjoner av tidevannsporten over en snau uke. En tidevannsport vil kunne bidra til betydelig bedring av det marine miljøet i fjorden.