Indre Viksfjord Vel (IVIV) har blitt tildelt støtte til prosjektet fra Miljødirektoratet i årene 2012 til 2016. Midlene utbetales gjennom Fylkesmannen i Vestfold (FMVE).

Prosjektet er organisert som følger:

I referansegruppen deltar representanter for:
  • NIVA
  • Fylkesmannen i Vestfold (FMVE)
  • Larvik Kommune (LK)
Referansegruppen får kopi av alle rapporter som utarbeides og bistår med råd på sine fagområder.