IVIV mottak den 8. mars 2019 svar på vårt høringsinnspill til ny Rødlistevurdering høsten 2018. Les mer her.