Jan Erik Strand til minne

Det triste budskapet om Jans bortgang, i en alder av 67 år, kom ikke uventet da tilbakefallet etter en omfattende kreftoperasjon var et faktum. Allerede fra tiden før Indre Viksfjord Vel ble stiftet for nær syv år siden, var Jan engasjert i bestrebelsene for å bedre...

Bilde: hjelpefartøyet “Slikken” i arbeid med slikkopptak

Indre Viksfjord Vel er interesseorganisasjon for grunneiere, beboere, hytteeiere og brukere i Viksfjord med Vikerøya. Foreningen har for tiden ca 450 medlemmer. Medlemmer av Viksfjord Båtforening og Prestegårdsskogen Sameie har vært kollektive medlemmer siden stiftelsen av foreningen.

Velforeningen skal arbeide for å koordinere interessene for å ta vare på natur og miljø til beste for alle brukere av Viksfjord, Vikerøya og Varildfjorden, det være seg mennesker og dyr og er opptatt av å skape en “vinn – vinn” situasjon for alle som har interesser i området.

Hjemmesiden er etablert for å informere om arbeidet i Prosjekt Indre Viksfjord.

Vil du bli medlem og støtte oss? Bli medlem

Samarbeidspartnere