IVIV innga et høringsinnspill i forbindelse med Artsdatabankens arbeide med ny rødliste hvor blant annet ålegrasenger ble vurdert. Vårt høringsinnspill kan leses her.