Prosjekt Indre Viksfjord har som mål å ta vare på ålegressengene i indre Viksfjord. Et viktig tiltak for å oppnå dette, er å redusere problemet med grønnalger som til tider kan dekke store deler av Indre Viksfjord og Vikerøysundet.

Grønnalgeteppene tar lyset fra ålegresset som er en viktig naturtype. Ålegressenger er viktige oppvekstområder for flere marine arter og fisk og trues dersom de mister tilgang på lys til fotosyntesen på grunn av grønnalgene. Grønnalgene er også til sjenanse for badeliv og båtbruk.

Det unike ved prosjektet er at natur og mennesker har felles interesse i å gjøre noe med grønnalgene. Grønnalgene truer eksistensen av ålegressengene. Dessuten reduserer de sterkt bruksverdien av indre Viksfjord for mennesker i området.

Prosjektet er finansiert med støtte fra Miljødirektoratet gjennom Fylkesmannen i Vestfold. Arbeidet skjer i nært samarbeid med Larvik Kommune.

Medlemmer i velforeningen utfører arbeider som egenandel i prosjektet og samarbeidende firmaer leverer tjenester til rabatterte priser som en del av finansieringen.

Prosjektet har en betydelig vitenskapelig interesse og både Havforskningsinstituttet ved forskningsavdelingen i Flødevigen, NIVA og Akvaplan-NIVA er viktige deltakere i prosjektet.

Prosjektet startet i 2012 og er beregnet å vare i tre år eller mer, avhengig av finansiering.