Årsrapporten for 2018 er nå ferdig og kan leses her.