Månedsrapporter fra 2016 kan leses her.

Tilstandsrapporter for 2016 kan leses her.

Rapport om vannutskiftningen i indre Viksfjord fra Akvaplan-niva AS. Rapporten behandler situasjonen for vannutskriftning i indre Viksfjord – hvor mye vann som bare pumpes fram og tilbake og hvor mye vann som erstattes av “friskt” vann ved hvert tidevann. Rapporten kan leses her

Årsrapporten for prosjektåret 2015 kan leses her.

Søknad om midler for 2016 kan leses her.

Dersom du er interessert i å lese mer om prosjektet i indre Viksfjord, se vårt Dokumentarkiv hvor det finnes en mengde informasjon tilgjengelig.

Også årets prosjekt har gleden av å presentere unike videoer fra aktiviteten. Se videoer nedenfor, laget av prosjektleder Ivar Eidsten Trondsen / IT-tek AS :

Mudring av prøvefelt 15.04.16

Undersøkelse av bunnforholdene ved Vikerøya Bru.

Tilstandsvurdering 29.04.16

Testforsøk 03.10.16 injisering av luft i dødt bunnsediment

Tilstandsvurdering 28.06.16

Tilstandsvurdering 24.08.16