På slutten av 1950-tallet ble det fremsatt planer om inndemning av indre Viksfjord for jordbruksformål. Les mer om disse planene og forhistorien til inndemning av Klåstadkilen i artikkel av Sten Rune Haakestad her:

Indre Viksfjord-planer fra 1950-årene om utnyttelse av arealer