Prosjekt Indre Viksfjord er et miljøprosjekt med formål å forsøke å løse problemet med uønsket vekst av grønnalger til beste for ålegress, beboere og brukere av området.

Det følgende er et utdrag av foredrag holdt av Havforskningsinstituttet (HI) på fagseminar hos Fylkesmannen i Vestfold (FMVE).

Hele foredraget finnes under punktet Dokumentarkiv, Foredrag.