Det ble i desember 2014 ferdigstilt en skjøtselsplan for Indre Viksfjord. Denne kan leses her:

Skjøtselsplan Indre Viksfjord