Styret i Indre Viksfjord Vel valgt på ordinært årsmøte 1. mars 2016:

  • Gustav E. Piene (styrets leder)
  • Bjørn Tveter (styremedlem)
  • Kjell Erik Strand (styremedlem)
  • Kjell Skjeggerud (styremedlem)
  • Sten Rune Haakestad (styremedlem)