Styret i Indre Viksfjord Vel valgt på ordinært årsmøte 11. mars 2024:

  • Ivar Eidsten Trondsen (styrets leder)
  • Kjell Erik Strand (styremedlem)
  • Kjell Skjeggerud (styremedlem)
  • Sten Rune Haakestad (styremedlem)