Da er faktura for årets medlemskontingent sendt ut – kr 25,- pr medlem til 9235.30.06926 eller Vipps 106978. Vi erfarer en del feilmeldinger pga endring av mailadresser. Meld endring i mailadresser til medlem@iviv.no slik at vi holder medlemsregisteret ajour. Verv gjerne familie og venner – IVIV trenger flest mulig støttespillere!