Tilstandsrapporter for ålegresset i indre Viksfjord. Utarbeidet av prosjektleder Ivar E. Trondsen.