Hartvig Christie og Eli Rinde ved NIVA har 4. november utgitt et nytt notat om tre ålegrasenger på Skagerakkysten – indre Viksfjord er en av dem. Les notatet her.