Larvik kommune søkte i november 2023 for tredje gang om midler for å gjenstarte opptaket av slikk i indre Viksfjord. Søknaden tilfredsstilte kriteriene for tildeling, men midlene i støtteordningen er svært lave og den ble derfor allikevel ikke prioritert av Miljødirektoratet. Det ble derfor avslag – for tredje år på rad. Les hele søknaden her og brevet om avslag her.