Månedsrapporter fra 2017 kan leses her.

Tilstandsrapporter for 2017 kan leses her.

Rapporter fra 2017 om vannutskiftningen i indre Viksfjord fra Akvaplan-niva AS. Rapportene behandler ulike scenarioer for vannutskiftning i indre Viksfjord. Rapportene kan leses her

Årsrapporten for prosjektåret 2016 kan leses her.

Søknad om midler for 2017 kan leses her.

Dersom du er interessert i å lese mer om prosjektet i indre Viksfjord, se vårt Dokumentarkiv hvor det finnes en mengde informasjon tilgjengelig.

Også årets prosjekt har gleden av å presentere unike videoer fra aktiviteten. Se videoer nedenfor, laget av prosjektleder Ivar Eidsten Trondsen / IT-tek AS :

Videofilm fra tilstandsregistrering/feltdag 31. mai – 1. juni 2017

Videofilm fra tilstandsregistrering/feltdag 29. september 2017