Prosjektet utarbeider månedsrapporter til Fylkesmannen i Vestfold (FMVE) samt rapporter fra forsøk, befaringer etc. så langt mulig. Viktige observasjoner er beskrevet i søknader.