Foredragsmateriale fra fagseminar avholdt hos Fylkesmannen i Vestfold (FMVE) 9. desember 2011:

 

Havforskningsinstituttet ved Moy og Bodvin:

HI-Moy-Bodvin – Indre Viksfjord sett gjennom marinbiologenes (vann)kikkert

 

Fylkesmannen i Vestfold,  ved naturforvalter Erik Johan Blomdal – Foredrag:

Indre Viksfjord sett med naturvernbriller