Hovedutvalg for miljø, kultur og næring behandlet 31. januar 2024 “Oppstartsak for Viksfjord-Larviksfjorden-Oslofjorden.” En del av elementene i saken vil kunne få positiv betydning for indre Viksfjord, dersom de faktisk blir gjennomført. Les sakspapirene her.