Et svært vellykket fagseminar vedrørende slikket og situasjonen i prosjektområdet, ble avholdt onsdag 16. desember hos Fylkesmannen i Vestfold. Tilstede var representanter for Fylkesmannen i Vestfold (blant annet fylkesmiljøvernsjef og naturforvalter), Larvik kommune (blant annet ordføreren), NIVA, Akvaplan-niva AS, Vestfold Fylkeskommune, hytteeiere, samt Indre Viksfjord Vel. I etterkant av seminaret, ble prosjektleder Ivar Trondsen og marinbiolog Hartvig Christie, NIVA, intervjuet av NRK radio. Intervjuet kan høres her.

Ny statusrapport tilstanden i indre Viksfjord er mottatt fra NIVA november 2015. Les rapporten her.

Årets prosjekt har hatt fokus på fortsatt opptak av slikk. Sommeren ble kald med mindre slikkmengder enn forventet. Opptaket ble også vanskeliggjort av overveiende sørvestlige vinder som blåste slikket nordøstover, inn i naturreservatet ,slik at fangst av slikk for opptak ble umuliggjort. Årets opptak ble avsluttet i september måned.

Månedsrapporter publiseres fortløpende her: Månedsrapporter 2015

Tilstandsrapporter publiseres fortløpende her: Tilstandsrapporter 2015

Også årets prosjekt har fulgt tilveksten av slikk ved overvåkning av spesifikke områder. Se videoer nedenfor, laget av prosjektleder Ivar Eidsten Trondsen / IT-tek AS :

Tilstandsvurdering 29.04.15

Tilstandsvurdering 24.06.15

Tilstandsvurdering 16.08.15