3. januar 2012 ble det avholdt stiftelsesmøte på Tjøllingvollen i Larvik.

Til stede som stiftere var:

Dagfinn Stensrud på vegne av Viksfjord Båtforening

Gustav E. Piene på vegne av Prestegårdsskogen Sameie

Bjørn Tveter på vegne av grunneiere på Vikerøya

 

Vedtekter for Indre Viksfjord Vel