Høringsinnspill ny rødliste naturtyper 2018

IVIV innga et høringsinnspill i forbindelse med Artsdatabankens arbeide med ny rødliste hvor blant annet ålegrasenger ble vurdert. Vårt høringsinnspill kan leses...

Bilde: hjelpefartøyet “Slikken” i arbeid med slikkopptak

Indre Viksfjord Vel er interesseorganisasjon for grunneiere, beboere, hytteeiere og brukere i Viksfjord med Vikerøya. Foreningen har for tiden ca 450 medlemmer. Medlemmer av Viksfjord Båtforening og Prestegårdsskogen Sameie har vært kollektive medlemmer siden stiftelsen av foreningen.

Velforeningen skal arbeide for å koordinere interessene for å ta vare på natur og miljø til beste for alle brukere av Viksfjord, Vikerøya og Varildfjorden, det være seg mennesker og dyr og er opptatt av å skape en “vinn – vinn” situasjon for alle som har interesser i området.

Hjemmesiden er etablert for å informere om arbeidet i Prosjekt Indre Viksfjord.

Vil du bli medlem og støtte oss? Bli medlem

Samarbeidspartnere