Mottatt svar av 8. mars 2019 på høringsinnspill om marin undervannseng i forbindelse med Rødlista 2018 – kan leses her.