Den 3. oktober ble det gjort et testforsøk med injisering av luft i dødt bunnsediment. Formålet var å teste ut om slik injisering “lufter ut” H2S-innholdet i bunnsedimentet i slik grad at det igjen kan bli liv i sedimentene – ålegras og dyreliv for øvrig. Les mer i dette notatet og se video fra forsøket nedenfor.