Rapporten som modellerer effekter av en tenkt tidevannsport under Vikerøybrua er nå klar. Rapporten er utarbeidet av Akvaplan-niva AS og kan leses her.