Da er ny rapport fra Akvaplan-niva mottatt. Rapporten tar for seg modellering av vannutskiftning i Varildfjorden dersom østre brufylling til Vikerøybrua tenkes fjernet. Rapporten kan leses her.