Årets tilsagnsbrev ble mottatt i juli – prosjektet får inntil MNOK 1,1 for 2017. Videre kan du lese månedsrapport for juli. Følg linkene for lese disse.