Et svært vellykket fagseminar om Prosjekt indre Viksfjord ble avholdt fredag 9. desember 2016 i regi av Fylkesmannen i Vestfold. Innlegg og videopresentasjon til fagseminaret kan leses/sees her.