Innlegg ved prosjektleder Ivar E. Trondsen:  Foredrag Ivar E. Trondsen

Innlegg ved Akvaplan-niva AS; Øyvind Leikvin:  Modellering av tidevannsport

Innlegg ved Eli Rinde, NIVA :  Viksfjorden fagseminar