Det ble avholdt fagseminar hos Fylkesmannen i Vestfold den 15. desember 2017. Nedenfor følger innlegg holdt på seminaret.

Video er utarbeidet av prosjektleder Ivar Eidsten Trondsen, Indre Viksfjord Vel. (Trykk “Play” symbol for å se)

 

Indre Viksfjord Vel – prosjektleder Ivar Eidsten Trondsen –  Prosjekt Indre Viksfjord, 2017

Akvaplan-niva – Leikvin/Molvær/Zhou/Nøst/Djuve –  Hvordan forbedre vannutskiftningen i Varildfjorden?

NIVA – Hartvig Christie og Eli Rinde:  Dagens status og framtidige utfordringer for våre blå skoger

NIVA – Hartvig Christie:  Ålegrasengene i Varillfjorden

NIVA – Eli Rinde :  Status og erfaringer fra MERCES