Akvaplan-niva AS – Modellering av vannutskiftning i Varildfjorden når østre brufylling til Vikerøybrua fjernes . Rapport 8417-02, 21.05.2017 av Øyvind Leikvin og Qin Zhou.

Akvaplan-niva AS – Modellering av vannutskiftning med tidevannsport ved hjelp av partikkelmodell . Rapport 16.01.2017 av Øyvind Leikvin og Qin Zhou.

Akvaplan-niva AS – Modellering av vannutskiftning ved hjelp av partikkeltransportmodellRapport 08.02.2016 av Øyvind Leikvin og Eli Børve.

Akvaplan-niva AS – Skisse av antatt effekt med tidevannsport for utskiftning av vannmasser i Indre Viksfjord/Varildfjorden, Larvik kommune. Notat av Øyvind Leikvin, Akvaplan-niva, og Jarle Molvær, Molvær Resipientanalyse., 18.09.2015.

Akvaplan-niva AS – Modellstudier for utforming av kanal, Indre Viksfjorden, Larvik kommune. Rapport 7121-01, 26. november 2014