Modellering av vannutskiftning med tidevannsport ved hjelp av partikkelmodell