Mandag 8. juli 2013 hadde Indre Viksfjord Vel besøk av Fylkesmannen i Vestfold, Erling Lae. Han ønsket å orientere seg om ålegress-prosjektet, som for tiden er det største pågående miljøprosjektet i Vestfold. Les mer om besøket og ålegress-prosjektet i Østlands-Posten 9. juli 2013, se link  Østlands-Posten artikkel 9. juli 

FYLKESMANNENOGLEDERB.jpg

 (Foto: Mari Eia Bingedal / Østlands-Posten)