Årsrapport for 2012.

Alle vedlegg til årsrapporten åpnes med linker i rapporten.

Årsrapport 2012 Prosjekt Indre Viksfjord

Vedlegg til Årsrapport i tillegg til vedlegg som finnes andre steder under menypunkt dokumenter:

Test vakuumlaster

Skjøtsel av gruntvannsområder i Indre Viksfjord Rapport fra undersøkelser 2012