IVIV innga et høringsinnspill i forbindelse med Artsdatabankens arbeide med ny rødliste hvor blant annet ålegrasenger ble vurdert : Høringsinnspill Rødliste