Det triste budskapet om Jans bortgang, i en alder av 67 år, kom ikke uventet da
tilbakefallet etter en omfattende kreftoperasjon var et faktum.

Allerede fra tiden før Indre Viksfjord Vel ble stiftet for nær syv år siden, var Jan
engasjert i bestrebelsene for å bedre miljøet i indre Viksfjord / Varildfjorden. I alle år
har Jan vært et verdifullt medlem av foreningens styre. Og det var Jan, som sammen
med Bjørn Tveter, sto for det aller meste av den praktiske gjennomføringen av
foreningens aktiviteter. Opptak av omlag 2700 tonn grønnalger/slikk sier noe om
arbeidet som er nedlagt.

Jans innsats har vært av uvurderlig betydning for foreningen. Ikke bare det han gjorde,
men ikke minst den han var:
Alltid vennlig og glad, den fødte optimist med bunnsolid grep om det som måtte være
av praktiske utfordringer. En sann inspirator og en god venn for alle oss som fikk
gleden av å samarbeide med ham.

Våre tanker går til Jans nærmeste familie.

Gustav E. Piene
på vegne av styret i
Indre Viksfjord Vel