Det økologiske mangfoldet i Varildfjorden er i fare. Blant annet er ålegresset sterkt truet av store matter med grønnalger (slikk). Ålegresset har en viktig funksjon i det økologiske kretsløp i fjorden og er et viktig oppvekststed for fisk og smådyr .Ålegresset er på tilbakegang langs hele norskekysten og inngår blant utvalgte naturtyper som har et ekstra vern. Dvergålegress er satt på rød liste for utrydningstruet art. Det er mistanke om at den store oppblomstringen av alger (slikk) er en viktig årsak til ubalansen i det økologiske kretsløp.  
 

Hver sommer dekkes store områder i Varildfjorden av et slikt algeteppe. Dette er til sjenanse og ubehag for båteiere og andre brukere av Viksfjords sjø- og naturområder. I år har derfor Indre Viksfjord Vel fått et betydelig beløp av myndighetene for å kartlegge og søke å løse problemene med algeoppblomstringen for blant annet å ta vare på gjenværende ålegress. Dette arbeidet trenger også din (moralske) støtte. Ved å melde deg inn i Indre Viksfjord Vel ( IVIV) er du med på å bevare det økologiske mangfoldet i nærmiljøet til glede for oss alle og våre etterkommere.

Vi ønsker deg som medlem for å markere engasjementet til lokalbefolkningen. Medlemskontingenten er for tiden satt til kr 25. Dersom du allerede er medlem, er det ikke noe i veien for å melde inn andre i husstanden din.

 
Innmelding skjer via e-post til medlem@iviv.no og innbetaling kr 25 til konto 9235.30.06926 eller Vipps til 106978 Indre Viksfjord Vel.
Eller du kan bruke vårt kontaktskjema.
Oppgi navn, adresse, mobiltelefon og e-postadresse (VIKTIG!).
 

På vegne av Indre Viksfjord Vel (IVIV) :

Gustav Piene (leder)
Sten Rune Haakestad
Bjørn Tveter
Jan Erik Strand
Kjell Skjeggerud